tachográf oktatás

Primátori Bt.
H-1192 Budapest
Kós Károly tér 4. I. em. 17.
Telefon: 00 36 70/291-53-72
e-mail:info@tachografoktatas.hu

Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: B/2021/001943.

Menü
Jogszabályok

 

Tachográffal kapcsolatos jogszabályok:

az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.

a Tanács 1985. december 20-i 3821/85/EGK rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről

Az Európai Parlament és Tanács 2009. október 21-i 1073/2009/EK rendelete az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról

A Bizottság 2010. július 1-i 581/2010/EU rendelete a vonatkozó adatoknak a járműegységekről és a járművezetői kártyákról történő letöltésére irányadó maximális időtartamok meghatározásáról

A menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, a Bizottság (EU) 2016/799 végrehajtási rendelete (2016. március 18.)

A menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló (EU) 2016/799 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, a Bizottság (EU) 2018/502 végrehajtási rendelete (2018. február 28.)

A Bizottság (EU) 2021/1228 végrehajtási rendelete (2021. július 16.) az (EU) 2016/799 végrehajtási rendeletnek az intelligens menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról 

2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről
2011. évi XLIV. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR), 2003. május 27. napján kelt negyedik módosításának, a 2005. június 24. napján kelt ötödik módosításának, valamint a 2009. március 20-án kwlt hatodik módosításának kihirdetéséről
75/2016. (XII.29.) NFM rendelet a menetíró készülékről  
6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

 

Az EU szakbizottsága (a 3821/85/EGK rendelet 18. cikke (1) bekezdése alapján felállított bizottság) által, illetve az Európai Bíróság (CURIA) döntései alapján kiadott iránymutatások - az 561/2006/EK és a 3821/85/EGK rendeletek értelmezéséről, alkalmazásáról - elérhetők az EU honlapján.

1. 561/2006/EK rend. 12. cikk eltérés a vezetési-, pihenő időtől

2. 561/2005/EK rend. 9. cikk a gépkocsi nem telephelyen történő átvétel - átadásáról

3. 561/2006/EK rend. 4. cikk d) és f) pont pihenő megszakításának elrendeléséről

4. 3821/85/EGK rend. 1. cikk vezetési idő rögzítése digitális tachográffal

5. 2006/22/EK irányelv a tevékenységigazoló lap alkalmazásáról

6. 561/206/EK rend. 9. cikk (1) bek. komp ill. vonat igénybevétele

7. 561/2016/EK rend. 8. cikk (2) és (5) bek. A "minden 24 óra időszak" jelentése

8. 165/2014/EU rend. 29. cikk. Különleges helyzetek, amikor megengedett a kártya nélküli vezetés.

 

További pontosító megjegyzések - Clarification notes (csak angolul) is megjelentek a fenti EU honlapon.

  

Szolgáltatással kapcsolatos jogszabályok:

Áruszállítás:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete ( 2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete ( 2009. október 21.) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól
56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott engedélyek használatának szabályairól - CEMT
101/2003. (XII.23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről

41/2004. (IV.7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról (PAV)

36/2017. (IX.18.) NFM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről
1971. évi 3. törvény erejű rendelet a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről - CMR
190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról
266/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a nemzetközi kombinált árufuvarozást elősegítő kedvezményekről

Személyszállítás:

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
Az Európai Parlament és Tanács 2009. október 21-i 1073/2009/EK rendelete az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról
309/2002. (XII.28.) Korm. rendelet az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről
101/2003. (XII.23.) GKM rendelet a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről

444/2017. (XII. 27.) Korm rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról (PAV)

41/2004. (IV.7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról (PAV) 

 

Gépjárművezetők képzése:

 

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

(pl.: Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány - GKI)

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról

 

Bírságrendelet:

156/2009. (VII.29.) Kormány rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról  (Hatályos: 2009.08.01-től)
42/2011. (VII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

 

Egyéb rendeletek:

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról és a 

714/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény végrehajtásáról

 

A lista nem teljes körű, a végzett tevékenységtől, a szállítás módjától függően bővülhet !

Primátori Bt.
Cg.: 01-06-778163
www.tachografoktatas.hu

H-1192 Budapest, Kós Károly tér 4. I. em. 17.
Telefon: 00 36 70/291-53-72
E-mail: info@tachografoktatas.hu